Typ B: Podpora provozu kurzu

Student průběžně zajišťuje podporu provozu kurzu (stahování a zpracování úkolů, doplňování testů podle získaných odpovědí, odpovídání ve fórech a jiné průběžné práce).

Postup pro získání stipendijní podpory

 1. Vyhledání studenta.

  Vyučující si najde studenta (příp. studenty), který mu bude s kurzem pomáhat. 
  Pokud se vyučujícímu nedaří najít vhodného studenta, ale přesto by se rád do rozvoje e‑learningu zapojil, může požádat pracovníky podpory o pomoc při hledání.

 2. Podání žádosti o zařazení do stipendijní podpory. 

  1. Oba (případně vyučující sám, pokud ještě nemá asistujícího studenta) si v předem vyhlášené době (zpravidla 30 dní na začátku semestru) domluví konzultaci u příslušného pracovníka podpory (kontakty pro ELF a IS MU). Povinná je osobní návštěva, dokumenty zaslané pouze elektronicky nemohou být akceptovány.

  2. Před konzultací vyučující vyplní krátký online dotazník ohledně obsahu a formálních náležitostí kurzu (např. hrubý popis cílů, kód předmětu apod.). Dotazník zašle vyučujícímu pracovník podpory na základě přihlášení ke konzultaci.

  3. Při konzultaci vyučující specifikuje své záměry ohledně obsahu, formy a fungování e‑learningového kurzu, a to včetně popisu práce studenta. Pracovník podpory navrhne podle popisu vhodné postupy a technologicko-metodická řešení.

 3. Podpora pro tvůrce kurzů.

  1. Pro studenty pracující v systému ELF bude dostupný e‑learningový kurz s názvem Moodle: tvorba e‑learningových kurzů (TELK), v němž se naučí, jak úspěšně vytvořit kvalitní e‑learningový kurz. Absolvování tohoto kurzu je pro účastníky stipendijní podpory typu B (pracující v systému ELF) volitelné.

  2. V rámci podpory výše zmíněného kurzu budou pořádány tematické workshopy, při nichž budou podrobněji vysvětleny dílčí problémy a předávány praktické zkušenosti pro tvůrce e‑learningových kurzů v systému ELF.

 4. Vlastní průběh práce. 

  1. Student průběžně zajišťuje podporu provozu kurzu (stahování a zpracování úkolů, doplňování testů podle získaných odpovědí, odpovídání ve fórech apod.).

  2. Student si průběžně vede výkaz práce, v němž podrobně popisuje vykonanou práci. 
   Výkaz práce pro každého zapojeného studenta připraví pracovníci podpory v nástroji Tabulky, které jsou součástí nástrojů Google dostupných v rámci Informačního systému MU.

 5. Závěrečný postup po ukončení práce. 

  1. Student zašle pracovníkům podpory oznámení o ukončení své činnosti na kurzu.

  2. Student vyplní závěrečnou zprávu formou online dotazníku, přístupové údaje obdrží na svoji e-mailovou adresu poté, co pracovníci podpory obdrží oznámení o dokončení činnosti. Student se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do konce doby vyhlášené pro prezentaci kurzů (viz harmonogram). Odeslání závěrečné zprávy je podmínkou pro obdržení stipendia.

Finanční odměna

Odměna za průběžnou podporu kurzu je vyplácena hromadně po skončení semestru na základě hodin odpracovaných studentem, a to v rozmezí 80120 Kč/hod. podle náročnosti práce studenta v kurzu.

Tarify pro hodnocení činností studentů

 • 80 Kč/hod skenování, kopírování, nahrávání materiálů do kurzu, stahování úkolů apod.
 • 100 Kč/hod příprava testových otázek (modul Test v ELFu, modul HotPot, aplikace Quizlet apod.)
 • 120 Kč/hod aktivní tutorování, např. odpovídání ve fórech, hodnocení úkolů a testů apod.