Harmonogram stipendijního programu a konzultace

Harmonogram pro podzim 2018

  • Podávání projektů: 11. 6. – 15. 7. 2018, prodlouženo do 22. 7. 2018
  • Vyhodnocení projektů: 16. – 31. 7. 2018
  • Běh projektů: 1. 8. – 23. 11. 2018.

Konzultace

Po celou dobu běhu stipendijního programu bude řešitelům i zapojeným studentům poskytována podpora ze strany Kanceláře e-learningu FF MU, která bude zahrnovat mimo jiné:

  • konzultaci návrhů projektů s cílem vytvořit co nejlepší projekt,
  • konzultaci použitých technologických řešení,
  • workshopy zaměřené na různé aspekty tvorby e-learningu a využívání technologií ve výuce (vyhlašovány podle potřeby).

Pokud si chcete domluvit konzultaci s některým z pracovníků Kanceláře e-learningu, napište e-mail na adresu elf@phil.muni.cz. Do e-mailu stručně uveďte, čeho by se měla Vaše konzultace týkat, a zároveň uveďte svoje časové možnosti. Pracovníci Kanceláře e-learningu se Vám následně ozvou a dohodnou si s Vámi konkrétní termín pro konzultaci.

Kalendář stipendijního programu