ČKD/FAQ


Výkaz práce

Můžu si do výkazu práce psát i konzultace s vyučujícím?

Ano. Počítá se písemná i osobní konzultace. 

Jak se dostanu do výkazu práce?

Podrobný návod, jak se dostat do výkazu práce, najdete v dokumentech.

Jak mám správně vyplňovat výkaz práce?

Návod na správné vyplnění výkazu si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

Co se rozumí pod pojmem „oznámení o ukončení práce“ (podpora typu B)?

Jednoduše zašlete mail na adresu elf@phil.muni.cz (nebo svému konzultantovi), kde uvedete, že jste ukončili práci na kurzu/kurzech. Jestliže máte přihlášeno více kurzů, napište prosím i jejich jména, to zejména pro případ, že na některých z nich chcete ještě pracovat.

Musím po oznámení ukončení práce na kurzu a vyplnění závěrečné zprávy udělat ještě něco (podpora typu B)?

Ne, to je vše. Tímto máte splněno a brzy obdržíte stipendium. 

Může úvodní formulář vyplnit asistent kurzu?

Ne, formulář vyplňuje vyučující. 

Průběžná konzultace (stipendijní podpora typu A)

Musím si chystat na průběžnou konzultaci nějakou prezentaci?

Ne, nebylo by to ani vhodné. Na konzultaci představíte svou vykonanou práci a seznámíte pracovníka podpory s dalším postupem. Dále se budou řešit případné problémy, se kterými jste se potýkali. Připravte si proto dotazy, na které byste se rádi zeptali. Průběžná konzultace slouží zejména k tomu, abychom vám pomohli a usnadnili práci na e-learningových kurzech.

Závěrečná prezentace (stipendijní podpora typu A)

Musí být vyučující přítomen na závěrečné prezentaci?

Ne, nemusí. Nicméně může se přijít podívat na výslednou podobu kurzu. Závěrečné prezentace jsou veřejné, a může se jich tudíž zúčastnit kdokoliv z vyučujících nebo studentů, kteří mají zájem dozvědět se více o stipendijním programu nebo se inspirovat prací kolegů. 

Jak zjistím, co za prezentace se chystá?

Harmonogram prezentací bude uveden v kalendáři. Prezentace se budou konat na pracovišti Kanceláře e-learningu FF MU v budově G (Gorkého 7, 1. NP za vrátnicí doprava, poslední dveře vpravo). 

Může být vyučující sám sobě asistentem?

Ano, je to možné. Asistent musí mít aktivní studium v ISu.

Co se stane, když nestíhám dokončit práci na kurzu v předem uvedeném termínu?

Nestane se nic, jen Vám stipendium bude vyplaceno až v dalším období výplat (poté, co splníte všechny podmínky programu).

Stipendium

Kdy mi bude vyplaceno stipendium?

Stipendium se zpravidla vyplácí ve třech platebních obdobích  na konci podzimního semestru (únor), na konci jarního semestru (červenec) a po skončení prodlouženého zkouškového období (říjen). Pokud potřebujete vědět přesnější datum, obraťte se na Kancelář e-learningu (elf@phil.muni.cz).

Stipendium obdržíte až po splnění všech povinností.

Na základě jakých kritérií probíhá posuzování výše přiděleného stipendia? (stipendijní podpora typu A)

Při stanovování stipendií typu A se přihlíží k několika kritériím:

  • použité technické řešení e-learningu (studijní materiály a činnosti)
  • vytváření studijních materiálů asistentem
  • doba strávená prací na kurzu
  • struktura kurzu