Aktuality‎ > ‎

Přihlašování do programu stipendijní podpory - Podzim 2016

přidáno: 20. 9. 2016 2:38, autor: Neznámý uživatel


Rádi bychom Vás informovali, že v této době probíhá přihlašování do stipendijního programu rozvoje e-learningu na FF MU. Kurzy je možné přihlašovat v období od 19. 9. do 21. 10. 2016.


Jak kurzy přihlásit?


  1. fakultní systém ELF: na adresu elf@phil.muni.cz zašle vyučující mail, v němž uvede názvy kurzů a UČA asistentů. Na základě tohoto mailu některý z pracovníků Kanceláře e-learningu FF MU vyučujícího zkontaktuje a domluví si povinnou úvodní konzultaci.


  1. e-learning v IS MU: vyučující kontaktuje e-techničku Mgr. Petru Baštářovou, a to buď telefonicky na čísle 549 49 6495 nebo mailem na adresu etech@fi.muni.cz.


Kurzy, které nebudou přihlášeny v řádném termínu, nemají v jarním semestru 2016 nárok na stipendijní podporu.

Ċ
Neznámý uživatel,
20. 9. 2016 2:38
Comments